MENU
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 119
SHABU
Ang "shabu" o Methamphetamine Hydrocloride ay mas kilala bilang "poor man's cocaine", "shabs", "ubas", "S", "Ice". 
MGA EPEKTO NG SHABU
Pagkabalisa, mainipin, magagalitin, madaldal, walang pagtitimpi, kawalan ng ganang kumain at matulog pananakit ng dibdib, irregular ang tibok ng puso, mataas ang presyon ng dugo, kumbulsiyon, atake sa puso. 
KAPARUSAHAN
Ang pag-iingat ng 50 gramo o higit pa ay habambuhay na pagkabilanggo at multa ng Php 500,000 hanggang Php 10 milyong piso, 10-50 gramo habambuhay na pagkabilanggo at multa ng Php 400,000 - 500,000 piso; 5-10 gramo pagkabilanggo ng hanggang 20 taon at multa mula Php 400,000-500,000 piso.
 marijuana MARIJUANA
Ang marijuana ay mula sa halamang Cannabis Sativa. Madalas din itong tawaging "damo", "halaman", "Five fingers", "Omads", "Joint", "Roach", Tsungke", "Maryjane", "MJ".
 
MGA EPEKTO NG MARIJUANA
Mabilis na pagtibok ng pulso, mapula ang mga mata, natutuyuan ang bibig at lalamunan, malilimutin di makapag-isip, na mabuti, mabagal kumilos at mag-isip, matindi ang takot na mawala sa sarili, pananakit ng dibdib, pumapalya ang buwanang dalaw, pansamantalang pagkawala ng kakayahang manganak, kanser, kapabayaan sa sarili. 
KAPARUSAHAN
Ang pag-iingat ng 500 gramo o higit pa ay habambuhay na pagkabilanggo at multa Php 500,000 hanggang Php 10 milyong piso; 300-500 gramo habambuhay na pagkabilanggo at multa ng Php 400,000-500,000 piso; 300 gramo pababa ay pagkabilanggo mula 12 taon at isang araw hanggang 20 taon at multa ng Php 300,000 - 400,000 piso. 
 ecstacy  ECSTACY
Isang uri ng amphitamine na mas kilala sa mga tawag na "X", "Lovedrug", "Hugdrug", "MDA", "XTC", "E", "ECKIE", "Lovedoves", "Adam or Eden Tablet", "Yuppy drug".
MGA EPEKTO NG ECSTACY
Pagkabalisa, paglabo ng paningin, pagkawala ng gana, panggigigil ng mga ngipin, pagsusuka, pagtaas ng presyon ng dugo at tibok ng puso, pagpapawis, pagkabugnutin, pagkaginaw, pagsusuka, pagkamatabil, pagkahilig sa pakikipagtalik.
 
KAPARUSAHAN
Ang pag-iingat o paggamit, ilegal na paggawa, pagbebenta, pamimigay, paghahatid, pagluwas at pamamahagi ng 10 gramo o higit pa ay may kaparusahan na habambuhay na pagkabilanggo o multa ng Php 500,000.00 hanggang 10 milyong piso. 
 cocaine  COCAINE
Ang cocaine ay mula sa dahon ng coca at kilala rin ito sa mga tawag na: "coke", "rocks", "ice".
 MGA EPEKTO NG COCAINE
Nanlalaki ang balintataw o pupil ng mga mata, pagtaas ng presyon ng dugo, mabilis ang tibok ng puso, paghinga, temperatura ng katawan, mahinahon, di nagugutom, di malinaw ang pagsasalita, magagalitin, mainipin, di pagkatulog, nalilito, balisa.
KAPARUSAHAN
Ang pag-iingat ng 10 gramo o higit pa ay may kaparusahan ng habambuhay ng pagkabilanggo o multa mula Php 500,000.00 - 10 milyong piso, 5 - 10 gramo mula 20 taon at 1 araw hanggang habambuhay na pagkabilanggo o multa ng Php 400,000 - 500,000 piso. 5 gramo pababa 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon 0 multa Php 300,000 - 400,000 piso.
 
inhalants INHALANTS O MGA NILALANGHAP
Ang pagkagumon sa inhalant ay kusang paglanghap ng sangkap kemikal na sumisingaw, na ang singaw ay nakakapag pabilis sa pag-iisip (nakakapagbago ng isip / kalooban) upang lumabas ang hibang na kalagayan.
MGA EPEKTO NG INHALANTS
Pagkalito, maling pangunawa sa oras at distansya, mapusok, bayolente, nahihibang, mga ilusyon o guniguni, pagduduwal at pagsusuka, pagkamalimutin, di makapag-isip, pamumulikat ng kalamnan at panghihina, pamamanhid, sakit ng tiyan, pinsala sa central nervous system, bato at atay.
KAPARUSAHAN
Ang pag-iingat o paggamit ay may kaparusahan na pagkabilanggo mula anim (6) na buwan hanggang apat (4) na taon o multa ng Php 10,000.00 - 50,000.00.
sedative DROGANG SEDATIVE / HYPNOTIC
Ito ay mga drogang nagpapahina o nagpapabagal sa pagkilos ng katawan. Ang mga drogang ito ay mapanganib kung di gagamitin ayon sa mga reseta ng lisensiyadong doktor.
MGA EPEKTO NG DROGANG SEDATIVE
Di malinaw ang pagsasalita, mali ang pagpapasya, pagkagumon ng katawan at isipan pagkabalisa, di pagkakatulog, pangamba, kumbolsyon, kamatayan.
KAPARUSAHAN
Ang pag-iingat o paggamit ay may kaparusahang pagkabilanggo mula anim (6) na buwan hanggang apat (4) na taon o multa ng mula Php